De teams van Klynos dieptereiniging bereiden alles voor: afplakken van stopcontacten en schakelpanelen, verwijderen kitranden, verschuiven apparatuur van de muur

Voorbereiding dieptereiniging

Onze gespecialiseerde dieptereinigings teams gaan zeer zorgvuldig tewerk. Allereerst vindt een voorbereidingsfase plaats:

  • Alles wat gereinigd gaat worden moet leeg: kasten, koelingen en vriezers. In de praktijk vergt het leeghalen van koelingen en vriezers een goede voorbereiding.
  • Alle apparatuur wordt van de muur verwijderd. Oude kitranden worden verwijderd.
  • Stopcontacten en schakelpanelen van apparatuur worden zorgvuldig afgeplakt zodat er geen water en reinigingsproduct in de apparatuur kan binnendringen

Alle apparatuur wordt van de muur verwijderd. Oude kitranden worden verwijderd.
Alle apparatuur wordt van de muur verwijderd. Oude kitranden worden verwijderd. Stopcontacten worden afgeplakt.

Schakelpanelen van apparatuur worden zorgvuldig afgeplakt
Schakelpanelen worden zorgvuldig afgeplakt.